Doanh nghiệp ngại ngùng khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Làm sao để tháo gỡ?

Trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng bắt buộc trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn ngần ngại khi ứng dụng AI. Để tháo gỡ những khó khăn này, bản thân doanh nghiệp cần phải xác định mục tiêu của chính mình.