3 công trình y học Việt nhận giải thưởng quốc tế

Giải thưởng Alexandre Yersin năm nay vinh danh những công trình nghiên cứu trong lĩnh vực y tế được thực hiện bởi bác sĩ, nhà khoa học Việt Nam.