Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh kích cầu, phát huy thế mạnh du lịch

Dịch Covid-19 đã gây ra nhiều ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, trong đó có ngành du lịch. Trước những khó khăn chung đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã có hướng đi riêng để vực dậy tiềm năng du lịch của địa phương.