Thúc đẩy bình đẳng giới

Ngày Dân số thế giới (11-7) năm nay có chủ đề “Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại”. Trong bối cảnh đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19, Việt Nam càng có cơ hội nâng cao nhận thức của xã hội về quyền, sức khỏe sinh sản của phụ nữ cũng như tính dễ bị tổn thương của phụ nữ, trẻ em gái trong dịch bệnh. Qua đó, thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.