Nên giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án hay Trọng tài?

Khi phát sinh tranh chấp trong hoạt động kinh doanh- thương mại- đầu tư, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn phương thức tòa án hoặc trọng tài để giải quyết cho phù hợp.