Chủ động ''Làm tổ đón đại bàng''

6 tháng đầu năm 2020, thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam có sự suy giảm, nhưng thành tựu trong việc kiểm soát dịch Covid-19 đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho nền kinh tế. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm "Làm tổ đón đại bàng" (các nhà đầu tư lớn, tập đoàn đa quốc gia giàu tiềm năng...), đón đầu dòng dịch chuyển vốn đầu tư khu vực và toàn cầu.