Sự thật bất ngờ về sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh

Sự thật sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh đang được quảng cáo là sản phẩm chuyển giao công nghệ của Viện Hàn Lâm Khoa Học Công Nghệ Việt Nam, nhưng sự thực có phải vậy?