NÓNG: Điện một giá ai được lợi, ai chịu thiệt?

Trong cuộc họp chiều nay, Bộ Công Thương cho biết đang gấp rút xây dựng, sửa biểu giá điện bậc thang, bên cạnh phương án 5 bậc thang được trình sửa đổi sẽ tính tới phương án điện một giá.