Đổi mới ngân hàng 2020: “Thông minh hóa” các chi nhánh

Bạn muốn một chi nhánh ngân hàng như thế nào? Đơn giản là một điểm phục vụ giao dịch tài chính hay nhiều hơn thế, hoặc thậm chí không chi nhánh (branchless banking)?