Kiểm soát chặt quy trình sát hạch lái xe

Quy trình sát hạch lái xe ô tô được cải tiến sát với các tình huống tham gia giao thông. Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giám sát tất cả các khâu trong quy trình sát hạch tại các cơ sở sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn Thủ đô đã giúp hạn chế tối đa sự can thiệp của con người, qua đó góp phần bảo đảm chất lượng công tác này.