Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ ra khuyến cáo với du học sinh

Sau khi Chính phủ Hoa Kỳ ban hành quy định trục xuất sinh viên nước ngoài có chương trình học trực tuyến 100%, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa ra khuyến cáo với du học sinh Việt Nam.