10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Địa phương
04:23 PM 06/01/2023

Năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long đạt được nhiều kết quả tích cực, có 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 7/7 chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 11,28%; GRDP bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 29,21%; giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng 15,82%; tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 tăng 37,91%...

Nhiều lễ kỷ niệm quan trọng được tổ chức

Ngày 28/4/2022, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 290 năm thành lập Long Hồ dinh, 190 năm thành lập tỉnh Vĩnh Long, 30 năm tái lập tỉnh, 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ngày 11/6/2022, tỉnh Vĩnh Long trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Ngày 23/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt với nhiều chuỗi hoạt động chào mừng, như: Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; Chương trình nghệ thuật chính luận về đồng chí Võ Văn Kiệt; Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt",...

Tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt top 10 cả nước và top 3 ĐBSCL

Tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long đạt top 10 cả nước và top 3 ĐBSCL

Tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Long đạt top 10 cả nước và top 3 ĐBSCL

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực, có 20/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó 7/7 chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 11,28%; GRDP bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 29,21%; giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng 15,82%; tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 tăng 37,91%. Phát triển mới doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với trên 421 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển mang lại hiệu quả tích cực như: Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch; Thỏa thuận hợp tác Thương mại; Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022 đạt 16.218 tỷ đồng, tăng 10,52% so với năm trước. Trong năm, tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 27.884 lao động; tổ chức tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 38.516 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,57%.

Cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà kiên cố cho hộ khó khăn

Năm 2022, "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" và Quỹ "Vì người nghèo" các cấp phát động, đã có 495 tổ chức, doanh nghiệp và hơn 16.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia đóng góp được 120,8 tỷ đồng (Trong đó, Quỹ đền ơn đáp nghĩa là 24,857 tỷ đạt 322,82 %; Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã thu được 96 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 335,1% chỉ tiêu), đã hỗ trợ xây dựng mới 526 căn nhà tình nghĩa và 2.221 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tính đến cuối năm 2022, tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà kiên cố cho hộ có khó khăn về nhà ở.

Các địa điểm lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt được xếp hạng di tích quốc gia

Ngày 17/11/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia các địa điểm lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt gồm: Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt và đình Bình Phụng trên địa bàn huyện Vũng Liêm; tổ chức Lễ khánh thành Nhà trưng bày "Vườn ông Sáu Dân".

Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt được xếp hạng di tích Quốc gia.

Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt được xếp hạng di tích Quốc gia.

Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt là "địa chỉ đỏ", là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh; Nhà trưng bày "Vườn ông Sáu Dân" là công trình do gia đình Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt phối hợp với tỉnh Vĩnh Long thực hiện, nhằm mang lại diện mạo mới cho Khu lưu niệm; đồng thời, hướng đến kết nối với du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Long.

Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt là "địa chỉ đỏ", là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Di tích đình Bình Phụng là một trong những nơi gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong những ngày đầu tham gia cách mạng.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long được công nhận bệnh viện hạng I

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long được công nhận Bệnh viện hạng I tại Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long thực hiện Nghị quyết 20- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời là kết quả lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền về hoàn thiện hệ thống y tế tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Huyện Bình Tân là đơn vị cấp huyện thứ 2 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Bình Tân đã hoàn thành 9/9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 9/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2021 tăng gần 2,6 lần so với năm 2011.

10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật tỉnh Vĩnh Long năm 2022 - Ảnh 6.

Huyện Bình Tân được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Từ các nguồn vốn huy động được gần 12.203 tỷ đồng, huyện đã đầu tư nâng cấp, cứng hóa, làm mới và mở rộng 107 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 245,52km; xây mới 35 cầu giao thông nông thôn dài 1.050 m. Hệ thống thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới, tiêu chủ động 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương triển khai nhiều mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đã hình thành được 39 tuyến đường hoa với tổng chiều dài hơn 76,3km; 16 tuyến đường trên địa bàn các xã được đầu tư, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên theo phương thức nhà nước, nhân dân cùng làm; có 91% hộ dân sử dụng nước sạch.

Vĩnh Long lãnh đạo tổ thức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long diễn ra từ ngày 01-03/6/2022, với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tỉnh Vĩnh Long; diễn tập đã huy động 1.375 lực lượng khung tập, bộ phận phục vụ và 125 khách mời, đại biểu tham quan. Qua diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 9 đánh giá tỉnh Vĩnh Long hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Thể thao thành tích cao của tỉnh có nhiều kết quả nổi bật

Thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Long tiếp tục khẳng định vị thế trong nước, vươn tầm ra khu vực và thế giới. Trong năm thi đấu đạt 376 huy chương các loại (106 huy chương vàng, 136 huy chương bạc, 134 huy chương đồng), trong đó, nổi bật có 27 huy chương giải thể thao Đông Nam Á, Châu Á và Thế giới, cụ thể: Đông Nam Á (SEA Games 31) thi đấu đạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng ở các môn Taekwondo, Bắn cung, Cầu mây. Châu Á thi đấu đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng môn Taekwondo. Thế giới thi đấu đạt 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng môn Cầu mây.

Khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm

Nhằm tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt, tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính tại Trung tâm thành phố Vĩnh Long nối liền Phường 3, Phường 2, Phường 9, Phường Trường An, Phường Tân Ngãi, đấu nối vào Quốc lộ 1 mang tên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong đó, Cầu Cái Cam 2 được thiết kế là công trình vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; chiều dài toàn cầu là 482m. Bề rộng cầu trên nhịp chính 34m, bề rộng cầu trên nhịp dẫn 32m.

Khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Long với tổng chiều dài tuyến khoảng 594,24m, nền đường rộng 40m. Công trình hoàn thành góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, từng bước kết nối hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, tạo mỹ quan và chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện lớn, hội nghị, hội thảo, đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước đến làm việc với tỉnh Vĩnh Long.

Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự tại huyện Vũng Liêm do Tập đoàn Trung Nam tài trợ. Công trình được xây dựng khang trang, hiện đại và tiện ích, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục của tỉnh.

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu

Ngày 16-17/10/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI đã tổ chức thành công, với sự tham dự của 231 đại biểu đại diện cho hơn 38.819 đoàn viên và hơn 220.000 thanh niên trong tỉnh, Đại hội đã để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội "Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo".

Ngày 13-14/10/2022, Đại hội Đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tổ chức thành công tốt đẹp, với sự tham dự của 161 đại biểu chính thức, đại diện cho 15.720 hội viên trong tỉnh.

Toàn cảnh phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022 - 2027

Toàn cảnh phiên làm việc của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 15/7/2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham gia của gần 200 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 32.000 hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

Cuộc bầu cử Trưởng ấp, khóm, khu nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh được tổ chức thống nhất vào ngày 27/3/2022. Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,87 % tổng số cử tri đại diện hộ gia đình. Kết quả, đã bầu được 752 Trưởng ấp/752 ấp, khóm, khu.

Văn Dương - Hồng Ân
Ý kiến của bạn
8 tháng, xuất khẩu dệt may đạt 26,1 tỷ USD 8 tháng, xuất khẩu dệt may đạt 26,1 tỷ USD

8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 26,1 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả này, ngành dệt may đã hoàn thành 65% mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 40 tỷ USD trong năm 2023.