103.658 doanh nghiệp được thành lập trong 8 tháng năm 2023

Doanh nghiệp
10:26 AM 29/08/2023

Theo số liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tháng 8/2023 có 14.047 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 135.298 tỷ đồng, tăng 17,9% về số DN và tăng 3,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung trong 8 tháng năm 2023, số DN thành lập mới là 103.658 doanh nghiệp. Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, đây là mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay. Tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (89.899 DN).

8 tháng, Việt Nam có 103.658 doanh nghiệp thành lập mới - Ảnh 1.

8 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, số vốn đăng ký của DN thành lập mới trong 8 tháng này đạt 969.618 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 1.666 DN có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 61.373 tỷ đồng (quy đổi là 2,59 tỷ USD), tăng 66,1% về số DN có vốn đầu tư nước ngoài và tăng 104,2% về số vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 là 2.243.226 tỷ đồng, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, trong 8 tháng, số DN quay trở lại hoạt động là 45.742 DN, giảm 5,0% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,4 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (31.929 DN).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 8/17 lĩnh vực, trong đó các lĩnh vực ghi nhận tỉ lệ tăng cao nhất gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Thông tin và truyền thông; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác; Kinh doanh bất động sản…

Như vậy, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 149.400 doanh nghiệp, giảm nhẹ 0,03% so với cùng kỳ năm 2022 - gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (121.828 doanh nghiệp).

Trung bình, một tháng có 18.675 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Cũng trong 8 tháng đầu năm nay, có 124.684 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, phần lớn là các DN lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn, chiếm 57,6%.

Thương Huyền (t/h)
Ý kiến của bạn
Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết Tăng trưởng xanh là xu thế cấp thiết

Thực hành ESG, cũng như triển khai các mô hình kinh doanh bền vững và tăng trưởng xanh nói chung, không chỉ là xu thế, mà còn là điều kiện bắt buộc. Nhiều đối tác thương mại, đầu tư lớn của Việt Nam hiện nay đều đã có những yêu cầu nghiêm ngặt về vấn đề này.