23 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến

Doanh nghiệp
01:01 PM 01/05/2023

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm cụ thể hoá Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ NN&PTNT sẽ triển khai 5 nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản, thuỷ sản quy mô vừa và nhỏ áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá.

23 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến - Ảnh 1.

23 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Mục tiêu của dự án là tạo động lực khuyến khích các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông sản, thuỷ sản áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAHP, HACCP, ISO 22000 để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Để thực hiện, Bộ NN&PTNT đang giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì hướng dẫn và tổ chức tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ/dự án nêu trên. Đơn vị được phê duyệt sẽ khảo sát thực trạng và tiến hành lựa chọn, xác nhận và ký kết với 23 doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ dự án.

Trong khuôn khổ dự án, cán bộ, nhân viên của 23 doanh nghiệp sẽ được tập huấn, hướng dẫn về xây dựng và vận hành hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP, VietGAHP, HACCP, ISO 22000. Cùng với đó là hoàn thiện hồ sơ đánh giá, chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến đối với 23 doanh nghiệp thuộc dự án.

Ngoài nhiệm vụ nêu trên, trong đợt này, Bộ NN&PTNT còn phê duyệt danh mục đặt hàng 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác. 

Tất cả đều hướng đến một mục tiêu là chuẩn hoá sản xuất theo chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, thực phẩm.

Quang Dũng
Ý kiến của bạn
Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII Gỡ nút thắt để phát triển điện khí LNG theo Quy hoạch Điện VIII

Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu chuyển đổi 18 GW điện than vào năm 2030 được thay thế bằng 14 GW điện khí LNG và 12-15 GW nguồn năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, khuôn khổ pháp lý, quy hoạch đồng bộ xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, giá bán điện khí LNG... là những thách thức cần vượt qua.