4 tháng đầu năm, 81,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Doanh nghiệp
09:10 AM 30/04/2024

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 81,3 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê, tháng 4/2024, cả nước có thêm 15,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 175,8 nghìn tỷ đồng. Con số này giảm 4,1% về số doanh nghiệp và tăng 13,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023. Nhưng nếu so với tháng 3/2024, số doanh nghiệp mới trong tháng 4/2024 vẫn tăng 8,4%.

4 tháng đầu năm, 81,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới- Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Từ khi dịch Covid-19 được kiểm soát và các hoạt động sản xuất, kinh doanh được khôi phục trở lại bình thường, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm luôn được duy trì mức gần 50 nghìn doanh nghiệp.

Với sự gia nhập thị trường của 15,3 nghìn doanh nghiệp trong tháng 4/2024, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt trên 51,55 nghìn doanh nghiệp, vượt qua ngưỡng trung bình 2 năm gần đây và là mức cao nhất kể từ trước tới nay.

Tuy nhiên, vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp dù có tăng, nhưng chưa quay lại mốc cũ 12,8 tỷ đồng (trung bình giai đoạn 2019-2022). Điều này có thể thấy doanh nghiệp vẫn còn thận trọng khi bỏ vốn vào sản xuất, kinh doanh.

Tháng 4/2024 cũng ghi nhận có 8,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 29,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ tiêu này vẫn duy trì sự hồi phục sau dịch Covid-19, đạt gần 30 nghìn doanh nghiệp so với trung bình giai đoạn 2019-2022 là 18 nghìn doanh nghiệp.

Với số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động đạt được trong tháng 4/2024, tính chung số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm 2024 là 81,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong 4 tháng đầu năm, có 507 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước; 12,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 4%; 38,6 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 3,2%.

Về doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2024, cả nước có 7,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 84,1% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023; có 4,65 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 6,5% và giảm 20,2%; và có 1,34 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,8% và giảm 10,9%.

Tính chung bốn tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 60,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước; 19,1 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 9%; 6,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,9%. Bình quân một tháng có 21,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Như vậy, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn cao hơn so với số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Điều này cho thấy tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.

Minh An (t/h)
Ý kiến của bạn
Tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế Tín dụng tập trung vào các động lực tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, sáng ngày 23/7, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, nhấn mạnh giải pháp đẩy mạnh các chương trình, chính sách tín dụng đặc thù.