4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt hơn 130 nghìn tỷ đồng

Tài chính - Đầu tư
07:42 AM 30/04/2023

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 131,2 nghìn tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2023 ước đạt gần 39,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn Trung ương quản lý đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1%; vốn địa phương quản lý 31,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9%.

4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước đạt hơn 130 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4/2023 ước đạt gần 39,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 131,2 nghìn tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 24,6 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% kế hoạch năm và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 106,6 nghìn tỷ đồng, bằng 19,1% kế hoạch năm và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4/2023 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán năm và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 538,8 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán năm và giảm 2% so với cùng kỳ năm trước; thu từ dầu thô ước đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 52,2% dự toán năm và giảm 9,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 84,7 nghìn tỷ đồng, bằng 35,4% dự toán năm và giảm 19,9%.

Tổng chi ngân sách nhà nước tháng 4/2023 ước đạt 135,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 500,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% dự toán năm và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 355,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 110,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,2% và tăng 15,6%...

Chi ngân sách nhà nước bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Quang Dũng
Ý kiến của bạn