6 tháng đầu năm 2023, sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu giảm

Kinh doanh
10:47 AM 15/06/2023

Bộ Xây dựng cho biết, ước tính sản lượng sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu 6 tháng năm 2023 giảm mạnh, trong đó xi măng giảm 10% so với cùng kỳ.

Thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành tại họp báo 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Xây dựng cho biết, ước tính sản lượng sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu 6 tháng năm 2023 đều giảm so với cùng kỳ năm 2022

Cụ thể, sản lượng sản xuất xi măng ước đạt 39 triệu tấn, giảm 7%, tiêu thụ đạt 43 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 29 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022; xuất khẩu sản phẩm xi măng và clinker đạt 14 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022). Giá trị xuất khẩu ước đạt 700 triệu USD.

6 tháng, sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu giảm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sản lượng sản xuất gạch ốp lát dự kiến đạt khoảng 191 triệu m2, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tiêu thụ khoảng 193 triệu m2 giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2022).

Về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt trên 41,7% (tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022); tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95,1% (tăng 2%); tỷ lệ thất thoát nước sạch giảm còn 16,3% (giảm 0,5%); tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom đạt 16,3% (tăng 1,3%).

Về thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước, Bộ Xây dựng cho biết, tổng số vốn đầu tư công được giao cho Bộ trong năm 2023 là 767,4 tỷ đồng. Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm 2023 đến hết tháng là 41,16 tỷ đồng/477,51 tỷ đồng; đạt 8,6% kế hoạch vốn Bộ đã giao. Trong đó, giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 là 33,16 tỷ đồng/286 tỷ đồng, đạt 11,6% kế hoạch.

6 tháng cuối năm 2023, Bộ Xây dựng đặt nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo chương trình, kế hoạch được giao, trọng tâm là Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Đồng thời, khẩn trương xây dựng Luật Quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn để trình Quốc hội kỳ họp thứ 7 năm 2024.

Về quản lý vật liệu xây dựng, Bộ tập trung hoàn thiện “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng gắn với giải pháp phát triển ổn định bền vững, sử dụng vật liệu thay thế, vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; vật liệu cho khu vực biển đảo.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024 Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024

VEPR đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024. Với kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP ở mức 5,85%, lạm phát ở mức 4,5%. Ở kịch bản điều chỉnh chính sách, tăng trưởng GDP ở mức 6,01% với điều kiện có điều chỉnh chính sách giảm chênh lệch lãi suất đồng VND trong nước và các ngoại tệ mạnh trên thị trường quốc tế.