6 tháng đầu năm, chi ngân sách nhà nước bằng 37,9% dự toán

Tài chính - Đầu tư
03:08 PM 09/07/2024

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2024, lũy kế chi ngân sách nhà nước ước đạt 803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán.

Cùng với quản lý thu ngân sách nhà nước hiệu quả, chi ngân sách nhà nước cũng được Bộ Tài chính quản lý chặt chẽ. 6 tháng đầu năm 2024, ngành Tài chính triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm của các bộ, cơ quan trung ương nhưng đến ngày 30/6/2024 chưa phân bổ. Cùng với đó là thúc đẩy việc giao vốn và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, chi ngân sách nhà nước ước đạt 803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán, bằng xấp xỉ mức thực hiện năm 2023. Trong đó, chi đầu tư phát triển 6 tháng ước đạt 196,7 nghìn tỷ đồng, bằng 29% dự toán Quốc hội quyết định, giảm 8,8% (18,9 nghìn tỷ đồng) so cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân ước đạt 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt khoảng 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

6 tháng đầu năm, chi ngân sách nhà nước bằng 37,9% dự toán- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Về chi trả nợ lãi, dự toán chi là 111,7 nghìn tỷ đồng; thực hiện chi tháng 6 ước đạt 8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 6 tháng ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán.

Đối với chi thường xuyên, dự toán chi là 1.259,6 nghìn tỷ đồng, thực hiện chỉ tháng 6 ước đạt 90,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 551 nghìn tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán, đảm bảo hoạt động của bộ máy nhà nước, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 16,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 20/6/2024, còn khoảng 2,6 nghìn tỷ đồng dự toán kinh phí thường xuyên chưa phân bổ. Bộ Tài chính đã có văn bản đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương bổ sung hồ sơ, quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền để có căn cứ kiểm tra phân bổ theo quy định.

Sau ngày 30/6/2024, số kinh phí chưa phân bổ sẽ cắt giảm theo quy định tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 5/6/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD Đến giữa tháng 7, cả nước xuất siêu gần 12 tỷ USD

Từ đầu năm đến giữa tháng 7/2024, xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta đạt hơn 402 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hơn 207 tỷ USD, nhập khẩu 195 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu 11,87 tỷ USD.