7 giải pháp để tiếp tục ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tài chính - Đầu tư
04:04 PM 05/07/2024

Để tiếp tục ổn định và phát triển thị trường TPDN, Bộ Tài chính đã báo cáo Lãnh đạo Chính phủ tổng thể các giải pháp điều hành và đưa ra 7 giải pháp cụ thể.

Theo Bộ Tài chính, tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) 6 tháng có nhiều chuyển biến. Thống kê cho thấy, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/6/2024 có 41 doanh nghiệp đã phát hành TPDN riêng lẻ với khối lượng 110,2 nghìn tỷ đồng (gấp 2,6 so với cùng kỳ năm 2023), trong đó tổ chức tín dụng chiếm 63,2% (69,6 nghìn tỷ đồng), doanh nghiệp bất động sản chiếm 28,6% (31,5 nghìn tỷ đồng). 

Về cơ cấu nhà đầu tư, nhà đầu tư là tổ chức mua TPDN trên thị trường sơ cấp chiếm 94,8% khối lượng phát hành, tập trung vào các tổ chức tín dụng (53,5%) và công ty chứng khoán (21,9%); các nhà đầu tư cá nhân mua 5,2%. 

Lãi suất phát hành bình quân 7,41%/năm và kỳ hạn phát hành bình quân 3,78 năm; 14,5% trái phiếu phát hành có điều khoản đảm bảo. Khối lượng mua lại trước hạn là 59,8 nghìn tỷ đồng (giảm 39% so với cùng kỳ năm 2023).

7 giải pháp để tiếp tục ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa Internet

Để tiếp tục ổn định và phát triển thị trường TPDN, Bộ Tài chính đã báo cáo Lãnh đạo Chính phủ tổng thể các giải pháp điều hành. 

Bộ Tài chính đưa ra các nhóm giải pháp chính bao gồm: Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ hai, tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường bất động sản. Tiếp theo là theo dõi thanh toán TPDN đến hạn và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền.

Thứ tư, tổ chức thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý giám sát. Năm là, rà soát tổng thể để hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến phát hành TPDN tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các Luật liên quan.

Thứ sáu, nghiên cứu chính sách khuyến khích xếp hạng tín nhiệm, thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức.

Thứ bảy, tăng cường nguồn lực, nhân sự cho các cơ quan thanh, kiểm tra của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước. Các giải pháp nêu trên đã được Lãnh đạo Chính phủ phê duyệt và giao các Bộ ngành thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thị trường TPDN, đặc biệt là việc triển khai phối hợp đồng bộ các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, phục hồi thị trường bất động sản. Trong đó, cùng với việc điều hành tỷ lệ tăng trưởng tín dụng phù hợp thì các biện pháp đảm bảo minh bạch, nâng cao chất lượng trên thị trường TPDN sẽ hỗ trợ để thị trường tự điều chỉnh, ngăn chặn các trường hợp lợi dụng chính sách và phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững hơn.

Nhật Hà
Ý kiến của bạn
Hà Nội ngừng các hoạt động vui, chơi giải trí trong 2 ngày Lễ Quốc tang Hà Nội ngừng các hoạt động vui, chơi giải trí trong 2 ngày Lễ Quốc tang

UBND TP. Hà Nội vừa có công điện số 07/CĐ-UBND ngày 22/7/2024 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.