An Giang: Phấn đấu kinh tế thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Sự kiện
05:24 PM 25/09/2020

Chiều 25/9, sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc Đại hội.

An Giang: Phấn đấu kinh tế thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI có chủ đề "Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước". 

An Giang: Phấn đấu kinh tế thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Ảnh 1.

An Giang: Phấn đấu kinh tế thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI là Đại hội "Dân chủ - Đoàn kết - Khát vọng - Phát triển", thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển tỉnh An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhiệm kỳ 2020-2025, An Giang lấy Nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế; dịch vụ, du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. 

An Giang: Phấn đấu kinh tế thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội.

Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước.

An Giang xác định 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ là Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. 

Ngoài ra, trong 5 năm tới An Giang đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu quyết tâm thực hiện là Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt từ 6,5% - 7%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4 đến 72,2 triệu đồng/người/năm, tương đương 2.563 - 2.626 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt từ 164,6 đến 176 nghìn tỉ đồng. 

Kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5.285 triệu USD. Thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 5 năm đạt 41.303 tỉ đồng. Tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 43%.

Tỉ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 55%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2025 đạt 73%. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1% - 1,2%/năm. 

Đến năm 2025, có 11 bác sĩ/01 vạn dân và 28 giường bệnh/01 vạn dân. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%. Đến năm 2025, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt từ 75% - 80% so tổng số xã toàn Tỉnh. 

Có từ 30 - 35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu có thêm 02 huyện đạt huyện nông thôn mới; có 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. 

Tỉ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 95%. Tỉ lệ cơ quan nhà nước các cấp hoàn thiện chính quyền điện tử đến năm 2025 đạt 90%.

An Giang: Phấn đấu kinh tế thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Ảnh 4.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư tỉnh ủy và ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tặng quà cho các đồng chí nguyên UVTV tỉnh ủy khóa X.

Hằng năm, có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. 

Hàng năm, có 80% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức yếu kém. 

Giai đoạn 2025 - 2030, An Giang xác định Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7% - 7,5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 112,59 - 115,280 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 220 - 227 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư tỉnh ủy An Giang - Võ Thị Ánh Xuân cho biết, 5 năm tới phấn đấu đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước. 

Để thực hiện mục tiêu đó, Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất 3 khâu đột phá, với 16 chỉ tiêu chủ yếu bao quát trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. 

An Giang: Phấn đấu kinh tế thuộc nhóm đầu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Ảnh 5.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ cụ thể hóa ngay Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện sớm nhất. 

Các cấp ủy phải nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cho cán bộ, đảng viên; phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đại hội đã công bố kết quả bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. 

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa XI đã bầu Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy khóa X làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI; ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được BCH khóa XI tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 09 đồng chí; ông Võ Minh Hoàng, phó Chủ nhiệm thường trực UBKT tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nguyễn Khôi - Hồng Ân
Ý kiến của bạn
TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỔNG THUẬT: LỄ QUỐC TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.