Bắc Giang: Diện tích sản xuất thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGap đạt hơn 32%

Địa phương
10:12 AM 28/07/2022

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, năm nay, diện tích sản xuất thuỷ sản theo tiêu chuẩn VietGap được mở rộng, sản lượng cá thương phẩm, giá bán đều tăng.

Infographic sản lượng cá thương phẩm tỉnh Bắc Giang ước đạt hơn 30,3 nghìn tấn.

Infographic sản lượng cá thương phẩm tỉnh Bắc Giang ước đạt hơn 30,3 nghìn tấn.

 

PV
Ý kiến của bạn
Bình luận