Bắc Giang thành lập tổ công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Doanh nghiệp - Doanh nhân
11:13 AM 23/07/2020

Sau dịch Covid-19, để khôi phục trạng thái ban đầu về sản xuất kinh doanh, ông Dương Văn Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư về khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sau dịch Covid-19, rất nhiều doanh nghiệp đang loay hoay với bài toán kinh tế để khôi phục trạng thái ban đầu: Khó khăn về vốn, khó khăn về cơ chế, chính sách… Hiểu được tâm lý của các doanh nghiệp, mới đây, ông Dương Văn Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư về khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác gồm 5 thành viên:  Ông Lê Tuấn Phú - Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tổ trưởng); ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Nội vụ (Tổ phó); ông Nguyễn Cường - Phó Giám đốc phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ phó); ông Tạ Văn Dương - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Tổ phó); ông Hồ Ngọc Thành - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh là Tổ viên kiêm thư ký. Trách nhiệm của Tổ công tác là tiếp nhận, xử lý hoặc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan xử lý những thông tin phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư về các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhưng các cơ quan chức năng chậm xử lý hoặc xử lý kéo dài.

Bắc Giang thành lập tổ công tác tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp - Ảnh 1.

Bức thư của ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

gửi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư

Trong thư gửi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, ông Dương Văn Thái nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển nhanh, toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP), thu hút đầu tư đạt kết quả cao và luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đạt được kết quả trên có sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; sự đồng hành, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã luôn chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt nhiều kết quả trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh suốt thời gian qua.

Với quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đem đến sự hài lòng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn, tỉnh Bắc Giang đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chúng tôi xác định việc kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, cũng như khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần tập trung thực hiện thời gian tới.

Đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động cung cấp thông tin nêu trên gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Tổ công tác) theo một trong các địa chỉ: (1) Ứng dụng BacGiangTCT (tải trên Google Play hoặc App Store) ; (2) Số điện thoại Zalo 084800000 ; (3) Số điện thoại đường dây nóng 19006118 hoặc cho ý kiến đánh giá khi Tổ công tác gửi Phiếu khảo sát. Tỉnh Bắc Giang cam kết luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý kịp thời, nghiêm túc mọi thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo việc bảo mật thông tin theo đúng quy định.

Trong những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang có được những kết quả hết sức tích cực trong thu hút đầu tư, luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Toàn tỉnh hiện có 1.730 dự án đầu tư, trong đó có 1.269 dự án đầu tư trong nước tổng vốn đăng ký là 88.328 tỷ đồng; 461 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 6,044 tỷ USD. Kết quả thu hút đầu tư thời gian qua là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.Tỉnh Bắc Giang cũng xác định tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với tăng cường hợp tác với các nước trong cộng đồng ASEAN, khu vực và trên thế giới để tranh thủ cơ hội đẩy mạnh thu hút đầu tư nguồn vốn FDI. Về chủ trương, tỉnh tiếp tục tập trung thu hút đầu tư trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; quan điểm thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án có sức lan tỏa lớn, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước để hình thành và phát triển các cụm liên kết ngành, có công nghệ tiên tiến, suất đầu tư cao, sử dụng ít lao động, đóng góp nhiều cho ngân sách; kiên quyết từ chối các dự án sử dụng lãng phí tài nguyên, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đang tập trung nghiên cứu lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để định hướng, chuẩn bị các điều kiện cho sự phát triển trong giai đoạn tới. Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế và nền tảng phát triển những năm qua, Bắc Giang xác định sẽ tiếp tục tập trung phát triển đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ hướng đến sự phát triển nhanh, ổn định và bền vững. Trong đó: lấy công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng, phấn đấu đưa Bắc Giang trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp lớn của vùng. Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đảm bảo tính cạnh tranh, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ đa dạng, hiện đại, tập trung vào các loại hình dịch vụ là tiềm năng như vận tải, kho bãi, logistic, dịch vụ thương mại, vui chơi, giải trí đưa Bắc Giang trở thành trung tâm, đầu mối về thương mại vận tải kho bãi của vùng và là điểm du lịch nghỉ dưỡng cho vùng Thủ đô Hà Nội.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) nằm trong nhóm các tỉnh, thành dẫn đầu cả nước; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; phát triển toàn diện trong đó lấy mục tiêu phát triển con người làm trọng tâm; tiếp tục tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, mở rộng quy mô GRDP, phấn đấu nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo phát triển toàn diện, trong đó xác định 03 nhóm giải pháp mang tính đột phá cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới, gồm:

(1) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự chất lượng, năng động, sáng tạo, quyết liệt, gắn với phát huy tốt vai trò của người đứng đầu; cùng với đó là việc ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

(2) Phát triển toàn diện nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên của mỗi cán bộ, công chức và người dân; phát huy tốt giá trị văn hóa, truyền thống, con người Bắc Giang đoàn kết, nhân ái, đồng thuận; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, văn minh, lành mạnh.

(3) Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh.

Ngô Huệ
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.