Bắc Giang: Thực hiện chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Địa phương
10:06 AM 23/06/2022

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch 377/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I (2022-2025). Qua đó, nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người. Đồng thời, phát huy, nhân rộng giá trị tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển bền vững của toàn xã hội. Chiến lược hướng tới thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em trong gia đình, ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; đẩy mạnh giáo dục văn hóa truyền thống, xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình… 

Người Dao, thị trấn Tây Yên Tử trồng cây dược liệu làm thuốc. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Người Dao, thị trấn Tây Yên Tử trồng cây dược liệu làm thuốc. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Mục tiêu cụ thể, 100% UBND huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng dân tộc 2 thiểu số và miền núi đến năm 2025. Trên 90% gia đình vùng DTTS và miền núi được bồi dưỡng và cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa dân tộc; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; đặc biệt quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình DTTS. 

Từ 80-90% các huyện, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi có mô hình về truyền thông, giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống văn hóa, truyền thống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở; 100% trưởng khóm, ấp, người có uy tín (ở các huyện, xã có đông đồng bào DTTS và miền núi sinh sống) được đào tạo, bồi dưỡng về giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới. 100% nam, nữ thanh niên vùng DTTS trước khi kết hôn được giáo dục, tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc… 

Chuẩn bị trang phục cho cô dâu trong ngày cưới. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Chuẩn bị trang phục cho cô dâu trong ngày cưới. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Phấn đấu 90-100% các địa phương, cơ sở xây dựng quy ước, hương ước của cộng đồng vùng dân tộc thiểu số và miền núi được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới; được hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu; có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình nhằm giảm tác hại của bạo lực gia đình, đặc biệt với phụ nữ, người yếu thế và trẻ em dân tộc thiểu số. 

UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu tăng cường thực hiện chiến lược phát triển gia đình vùng DTTS và miền núi. Cơ quan công tác dân tộc địa phương tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể trong bồi dưỡng, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng và phát triển gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, phòng ngừa tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình, nhất là gia đình trẻ.

Nước sạch về bản Văn Non, xã Lục Sơn (Lục Nam). Ảnh: baobacgiang.com.vn

Nước sạch về bản Văn Non, xã Lục Sơn (Lục Nam). Ảnh: baobacgiang.com.vn

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình; chung tay giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp, các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực gia đình, đặc biệt là phòng, chống bạo lực gia đình. 

Ông Bàn Cường, già làng bản Thanh Chung, thị trấn Tây Yên Tử, người duy trì bảo tồn chữ viết người Dao. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Ông Bàn Cường, già làng bản Thanh Chung, thị trấn Tây Yên Tử, người duy trì bảo tồn chữ viết người Dao. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, giá trị gia đình; phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục cho con cháu, tạo sự gắn kết, xây dựng nhân cách đạo đức, lối sống văn minh cho thế hệ trẻ thông qua sự phối hợp giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp, cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ xã, trưởng khóm, ấp, người có uy tín. 

Tăng cường truyền thông trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các sở, ngành, huyện trên kênh sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh về nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho gia đình DTTS về xây dựng hạnh phúc gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và buôn bán phụ nữ, trẻ em DTTS; ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Biên soạn, xây dựng tài liệu, lựa chọn nội dung phù hợp xuất bản sổ tay, cẩm nang về công tác gia đình; công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyễn Huyền (T/h)
Ý kiến của bạn
Bình luận
M&A và IPO (Từ 30/1 - 3/2): TTCK đang thăm dò nhà đầu tư M&A và IPO (Từ 30/1 - 3/2): TTCK đang thăm dò nhà đầu tư

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/2/2023, VN-Index giảm 0,44 điểm (0,04%) xuống 1.077,15 điểm, HNX-Index giảm 0,02 điểm (0,01%) về 215,28 điểm, UPCoM-Index tăng 0,66 điểm (0,88%) xuống 75,54 điểm.