Bắc Giang: Tiến độ gieo trồng vụ Chiêm xuân đảm bảo khung thời vụ

Địa phương
12:02 PM 16/03/2023

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang, đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng được khoảng 58.801 ha vụ Chiêm xuân, đạt 86,9% kế hoạch, đảm bảo theo khung thời vụ.

Bắc Giang: Tiến độ gieo trồng vụ Chiêm xuân đảm bảo khung thời vụ - Ảnh 1.

 

Phan Anh
Ý kiến của bạn
Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ Nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT sửa đổi QCVN:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ trong đó có nhiều quy định mới về xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ, thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2024.