Bắc Giang: Tổng giá trị SXKD của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt 100,5% kế hoạch

Địa phương
11:24 AM 29/11/2022

Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD); đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất.

Infographic: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của các  doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2022.

Infographic: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tính đến tháng 11 năm 2022.

 

Hạnh Huyền
Ý kiến của bạn
Bình luận