Bắc Giang: Tổng thu ngân sách tăng 23,1%

Địa phương
09:04 AM 24/06/2022

6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 26 dự án đầu tư với tổng số vốn gần 610 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 80% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9.386 tỷ đồng, bằng 65,8% dự toán, tăng 23,1% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang tăng 23,1% trong 06 tháng đầu năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang tăng 23,1% trong 06 tháng đầu năm.

 

VP
Ý kiến của bạn
Bình luận