Bắc Giang: Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp

Địa phương
07:07 PM 08/12/2022

Đây là chương trình do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức ngày 8/12 nhằm đưa ra những giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Hoàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh, năng lượng có vai trò quan trọng, là kết cấu hạ tầng cơ bản trong phát triển kinh tế, đời sống xã hội.

Do đó, hằng năm, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, điều hành về công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tất cả lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, vận tải, đời sống, để bảo đảm vận hành nền kinh tế hiệu quả.

Bắc Giang: Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp - Ảnh 1.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hà, Đại học Bách khoa Hà Nội truyền đạt một số nội dung tại hội thảo.

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 của tỉnh Bắc Giang được tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng, DN, hộ gia đình. Sở Công Thương đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các đơn vị sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, các đại biểu được nghe thạc sĩ Nguyễn Thanh Hà, Đại học Bách khoa Hà Nội giới thiệu về cấu trúc thị trường điện, tiêu dùng năng lượng tại Việt Nam; phổ biến các chính sách, pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; một số cơ chế, chính sách và giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong công nghiệp.

Qua hội thảo, đại diện các DN, trung tâm thương mại, siêu thị, bệnh viện nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan, từ đó sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

PV
Ý kiến của bạn