Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An: Chúc mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Địa phương
09:20 AM 26/04/2024

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An: Chúc mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An: Chúc mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước- Ảnh 1.

 

PV
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.