Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Văn - Hà Giang Chúc mừng Ngày 30/4 - 1/5

Địa phương
10:04 AM 05/05/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Văn - Hà Giang Chúc mừng 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2023).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Văn - Hà Giang Chúc mừng Ngày 30/4 - 1/5 - Ảnh 1.

 

Việt Dũng
Ý kiến của bạn