Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang: Đảm bảo tốt công tác bảo vệ rừng

Địa phương
03:27 PM 10/01/2023

Là một trong những đơn vị chủ rừng, đại diện cho Nhà nước, chịu trách nhiệm trước pháp luật trên lâm phận được giao, trong quá trình hoạt động, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng phát triển, từng bước tiến tới những thành công sau này cùng các thành tựu bứt phá mới đáng tự hào.

Được thành lập theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Tây Giang, BQL rừng phòng hộ huyện Tây Giang được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện dự án nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích 50.572,06 ha trải dài từ xã Avương đến biên giới Việt - Lào. 

Đây là nơi có hệ sinh thái rừng nhiệt đới, nguồn tài nguyên rừng và tính đa dạng sinh học vô cùng phong phú cùng các các loài động có giá trị nằm trong Sách Đỏ Việt Nam như: Voọc chà vá chân nâu, tê tê, mang lớn… và thực vật như: Lim, Pơmu, Đỗ quyên, Thông tre, Giỗi…

photo-1673337677364

Trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Giang

Nhận thức được tầm quan trọng của rừng đối với sự phát triển của địa phương và được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác quản lý bảo vệ rừng là mục tiêu và nhiệm vụ chính của BQL rừng phòng hộ huyện Tây Giang.

Để bảo vệ tốt tài nguyên rừng, trong triển khai thực hiện kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ rừng, hàng năm, BQL chú trọng sắp xếp, kiện toàn tổ chức, kịp thời giao khoán cho cộng đồng bảo vệ rừng. Mặt khác, phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, thực hiện khoán việc, khoán sản phẩm đến người lao động. Thiết kế và chỉ đạo thi công các hạng mục trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, tu sửa, xây dựng đường băng cản lửa, chòi canh, hệ thống bảng tuyên truyền.

Bên cạnh đó, lãnh BQL huyện đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân ký cam kết thực hiện Luật Bảo vệ, phát triển rừng, Luật PCCC, hoàn thiện các phương án quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai; tăng cường tuần tra, truy quét, ngăn chặn hiệu quả việc chặt phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép; chỉ đạo lực lượng cán bộ ở 4 trạm, 1 tổ cơ động tuần tra trực thuộc đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tuần tra, đẩy đuổi các đối tượng xâm nhập vào rừng.

photo-1673337679487

LLCT BVR phối hợp cùng Kiểm lâm địa bàn kiểm tra diễn biến rừng tại xã Lăng

Sử dụng các phần mềm chuyên dụng kết hợp với các thiết bị, dụng cụ đo vẽ, cập nhật cần thiết như máy vi tính cá nhân, máy định vị vệ tinh, máy tính bảng để khoanh vẽ các lô rừng có biến động. Qua đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có thể nắm rõ tình hình chung về diễn biến rừng.

Song song với đó, công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được BQL quan tâm và chủ động theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động phối hợp cùng UBND các xã, ban, ngành có liên quan tại địa phương, kiểm lâm địa bàn, Ban Nhân dân thôn, cộng đồng nhận khoán BVR tổ chức các đợt kiểm tra công tác phát đốt nương rẫy của các hộ gia đình trên địa bàn xã, cắm bảng cấm phát đốt tại khu vực phát rẫy của các hộ gia đình gần với rừng tự nhiên.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục những quy định của pháp luật nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, ngăn chặn hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép, đình chỉ và báo cáo kịp thời các trường hợp phá rừng, lấn chiếm rừng tự nhiên để làm nương rẫy.

Nhờ đó, các hành vi xâm hại rừng phần lớn đã được phát hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng; công tác phối - kết hợp giữa các lực lượng trong quản lý bảo vệ rừng, PCCCR được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả cao; nạn phá rừng tự nhiên được ngăn chặn; nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng, môi trường sinh thái được bảo vệ tốt hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, BQL rừng phòng hộ huyện Tây Giang luôn thực hiện tốt công tác tuần tra, truy quét, chống chặt phá rừng và theo dõi địa bàn. Đẩy mạnh công tác trồng rừng phân tán, trồng rừng tập trung và công tác chăm sóc, bảo vệ rừng trồng đặc biệt được chú trọng quan tâm.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong quá trình hình thành và phát triển, BQL đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý bảo vệ rừng, thường xuyên chăm lo đến đời sống và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, viên chức và người lao động. Không ngừng nâng cao vai trò, tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của BQL, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đơn vị.

Với việc thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần phụ trách, BQL rừng phòng hộ huyện Tây Giang đã tích cực góp phần nâng cao chất lượng, trữ lượng, độ che phủ rừng trên địa bàn, phát huy được hiệu quả của rừng phòng hộ.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn