Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai họp giao ban báo chí tháng 8 năm 2023

Địa phương
09:05 AM 01/09/2023

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm kịp thời, đồng bộ, sát sự kiện.

Trong tháng 8 năm 2023, đất nước có nhiều ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng, nổi bật đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, thu hút sự quan tâm, đến thăm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với tỉnh Lào Cai.

photo-1693530878281

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng.

Đồng hành với sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó với nhân dân, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, đúng định hướng các sự kiện, chủ trương, chính sách đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Trong tháng 8/2023, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng, triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền; thông tin trung thực, khách quan và toàn diện. Công tác định hướng, chỉ đạo hoạt động báo chí tiếp tục được quan tâm, bảo đảm thường xuyên, kịp thời, đúng chủ trương, đường lối, Luật báo chí, Luật Xuất bản.

Công tác quản lý thông tin, báo chí luôn kịp thời, thực hiện tốt việc tổng hợp và đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai giải quyết về các vấn đề báo chí phản ánh.

Công tác truyền thông luôn được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền; thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Các cơ quan báo chí cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh; các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên tất cả các lĩnh vực; giới thiệu, quảng bá về hình ảnh, miền đất, con người, tiềm năng thế mạnh và các chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền các sự kiện kỷ niệm lớn như 120 năm Du lịch Sa Pa; các hoạt động khởi công, khánh thành công trình dự án trọng điểm chào mừng 120 năm Du lịch Sa Pa; bản sắc văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh nổi tiếng về đất và người Lào Cai, đặc biệt là khu du lịch Quốc gia Sa Pa; phản ánh không khí các tầng lớp Nhân dân, du khách tham gia bảo vệ di tích, phát huy các giá trị tốt đẹp về văn hóa của Sa Pa và đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Việt Dũng
Ý kiến của bạn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân lao động

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Công ty cổ phần Thuốc lá Thăng Long (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).