Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai: Triển khai công tác báo chí, tuyên truyền tháng 4/2022

Địa phương
05:32 PM 01/04/2022

Thực hiện Quy chế số 23 - C/TU ngày 24/07/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phối hợp chỉ đạo, quản lý báo chí, sáng ngày 1/4/2022, đồng chí Dương Đức Huy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 3 năm 2022 và định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 4/2022.

Công tác báo chí tuyên truyền tháng 3/2022 đạt nhiều kết quả tích cực

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, những hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các vấn đề cần quan tâm để nâng cao hiệu quả công tác báo chí, tuyên truyền, công tác quản lý Nhà nước về báo chí tuyên truyền thời gian tới.

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai: Triển khai công tác báo chí, tuyên truyền tháng 4/2022 - Ảnh 1.

Đồng chí Dương Đức Huy – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong tháng 3/2022, quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, công tác định hướng, ch đạo, quản lý hoạt động báo chí tiếp tục được quan tâm, bảo đảm thường xuyên, kịp thời, đúng chủ trương, đưng li, Luật Báo chí, Luật Xuất bản; bám sát sự kiện chính trị - xã hội và nhiệm vụ chính trị của tnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú tại Lào Cai đã nỗ lực khắc phục khó khăn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành đa dạng tin, bài và hình thức tuyên truyền; phân ảnh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước và địa phương đảm bảo đúng tôn ch, mục đích.

Kip thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tnh tạo sức lan tỏa, không khí phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đã tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động k niệm và những thành tựu của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 75 năm; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền chủ đề của năm 2022 "Đoàn kết - Kỷ cương - Thích ứng linh hoạt - Phát triển toàn diện".

Các cơ quan báo chí không ngừng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình. Báo Lào Cai tiếp tục thực hiện "Mô hình toà soạn hội t"; Đài Phát thanh - Truyền hình tnh gia tăng thời lượng và làm mới format chương trình thời sự; sản xuất và phát sóng nhiều chương trình mới như "Tây Bắc chuyển động", "Chương trình kết nối", đa dạng phong phú, đáp ứng xu thế phát triển chung của báo chí hiện đại. 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí ngày càng bao phủ rộng rãi, giúp cho cán bộ, đảng viên, các tng lớp nhân dân và du khách có cái nhìn sâu sắc, toàn diện về những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước và của tỉnh.

Đồng chí Dương Đức Huy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định công tác báo chí, tuyên truyền đã có rất nhiều cố gắng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong những tháng đầu năm 2022.

Định hướng báo chí, tuyên truyền tháng 4/2022

Về nhiệm vụ công tác báo chí, tuyên truyền thời gian tới, trọng tâm là tháng 4, đồng chí Dương Đức Huy đề nghị tiếp tục tập trung tuyên truyền, phản ánh các hoạt động, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương;

Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, biện pháp thích ứng linh hoạt phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương trong tỉnh, chú trọng tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi...;

Phổ biến kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác khuyến nông trong tình hình mới; Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050... làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phản ánh, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, lan tỏa thông tin tích cực...

Tiếp tục tuyên truyền các sự kiện lớn như: 74 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (02/04/1948 - 02/04/2022); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), ngày Quốc tế Lao động 1/5... tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, cán bộ lãnh đạo, anh hùng cách mạng, người có công... trên địa bàn tỉnh; Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua "Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du miền núi phía Bắc" giai đoạn 2021 - 2025...

Xuân Quý - Lê Thủy
Ý kiến của bạn
Đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia Đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia

Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư, hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia nhằm bổ sung nguồn lực đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.