Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng khảo sát công tác tuyên huấn tại BĐBP tỉnh

Địa phương
03:33 PM 15/11/2023

Sáng 15/11, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sóc Trăng, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng do ông Lâm Sách, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát công tác tuyên huấn năm 2023.

Năm 2023, công tác tuyên huấn của đơn vị được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, công tác tuyên huấn của đơn vị đã được triển khai thực hiện toàn diện và đạt được nhiều kết quả. Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng được Đảng ủy, BĐBP tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện ngiêm túc, chất lượng; công tác tuyên truyền được quan tâm, bám sát định hướng, được cụ thể hóa phù hợp tình hình đơn vị.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Việc triển khai nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, triển khai các cuộc thi; công tác Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 được triển khai khá tốt, hiệu quả; công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa khu vực biên giới… được cấp ủy đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, thường xuyên; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu nhân dân địa bàn đóng quân được cấp ủy, các đơn vị triển khai đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức…

Tại buổi làm việc các đại biểu cũng thông tin, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tuyên huấn trong thời gian tới.

Ông Lâm Sách - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Ông Lâm Sách - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lâm Sách - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật về công tác Tuyên huấn của Đảng ủy, BĐBP tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời gợi ý, kiến nghị thời gian tới Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. 

Nâng cao chất lượng việc tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp; chú trọng quán triệt, triệt khai các tài liệu, bài viết, tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị nghiên cứu, học tập; tăng cường công tác công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình dư luận trong nội bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền; kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, địa phương góp phần đảm bảo an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hóa khu vực biên giới; quan tâm chăm lo, xây dựng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân…

Hồng Ân - Văn Long
Ý kiến của bạn
IMF: Việt Nam thuộc nhóm thị trường mới nổi và nền kinh tế thu nhập trung bình IMF: Việt Nam thuộc nhóm thị trường mới nổi và nền kinh tế thu nhập trung bình

Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) đánh giá Việt Nam không còn là quốc gia thu nhập thấp đang phát triển (LIDC) và đưa vào nhóm thị trường mới nổi và nền kinh tế thu nhập trung bình (EMMIE).