Bảo hiểm xã hội Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% năm 2022

Xã hội
04:40 PM 14/01/2022

Đến cuối năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 92,5% dân số (hiện nay là 91,8%).

Ngày 13/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội thông tin, ngành đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với mục tiêu xuyên suốt là phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp tham gia các chính sách bảo hiểm; đồng thời mở rộng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% năm 2022 - Ảnh 1.

Các đơn vị trong hệ thống BHXH thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, BHXH TP đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được HĐND, UBND TP giao năm 2021 về tỷ lệ bao phủ BHYT, tỷ lệ số người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp và tốc độ gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. TP Hà Nội hoàn thành 16/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, trong đó có 3 chỉ tiêu về BHXH, BHYT hoàn thành. Ngành đã hoàn thành vượt kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao, tăng so với năm 2020 số tiền 1.889,5 tỷ đồng (nếu tính số tiền giảm hỗ trợ cho doanh nghiệp 604 tỷ đồng thì số tiền tăng là 2.493,5 tỷ đồng).

Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều tăng so với 31/12/2020 đều hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam và HĐND, UBND TP giao năm 2021. Tính đến hết năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 7.482.132 người, tăng 243.038 người (tăng 3,36%) so với năm 2020, vượt 100,9% so với kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt 91,8% dân số, vượt 0,3% so với chỉ tiêu HĐND, UBND Thành phố giao năm 2021.

Toàn thành phố có 1.863.073 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 65.736 người (tăng 3,66%) so với năm 2020, đạt 100,07% so với kế hoạch; số người tham gia BH thất nghiệp đạt 1.798.166 người, tăng 65.388 người (tăng 3,77%) so với năm 2020, đạt 100,07% kế hoạch; vượt 0,7% so với chỉ tiêu HĐND Thành phố giao.

Đáng chú ý, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 63.304 người, tăng 14.630 người (tăng 30,06%) so với năm 2020; đạt 100,21% kế hoạch; vượt 0,3% so với chỉ tiêu HĐND Thành phố giao năm 2021. Trong năm 2021, BHXH Thành phố đã khai thác, phát triển mới được 6.220 đơn vị với 26.268 lao động.

Đảm bảo chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của 573.549 người hưởng (chi gộp 2 tháng trong 1 kỳ chi trả, chi trả tại nhà người hưởng khi thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP để phòng, chống dịch Covid-19) kịp thời, chính xác, an toàn, đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Triển khai ứng dụng VssID - BHXH số hiệu quả, hoàn thành vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao trước thời hạn và có số người cài đặt ứng dụng VssID lớn nhất toàn quốc.

Được biết, đến cuối năm 2022, ngành BHXH Hà Nội phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% dân số (hiện nay là 91,8%). Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40% (hiện nay là 39%), tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 1,5% (hiện nay là 1,3%)... Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức hơn 90%.

Cùng với đó, toàn ngành phấn đấu thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100% và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả lĩnh vực BHXH, BHYT. Ngành đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả qua các tổ chức dịch vụ công, chi trả không dùng tiền mặt. Công tác tuyên truyền giúp người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách, từ đó chủ động, tự nguyện tham gia được toàn ngành triển khai với hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư...

Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, DN cũng được ngành BHXH tập trung thực hiện. Quá trình thanh tra, kiểm tra tập trung vào các đơn vị nợ đọng, trốn đóng, chậm đóng và những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN...

HM (T/h)
Ý kiến của bạn