Bảo Lạc: Tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ

Địa phương
11:32 AM 03/06/2023

Bảo Lạc là huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Tây của tỉnh Cao Bằng. Để từng bước thoát nghèo, mang lại cho người dân có sinh kế ổn định, những năm qua Huyện uỷ Bảo Lạc đã chỉ đạo tập chung phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản của địa phương theo hướng nông nghiệp hữu cơ.

Để thực hiện hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, 2 nội dung đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lạc đã ban hành Quyết định thành lập 5 Ban chỉ đạo cấp huyện do các đồng chí Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện trực tiếp làm trưởng Ban, thành viên là Trưởng các ban, ngành, cơ quan chuyên môn của huyện. 

Bảo Lạc: Tập chung phát triển nông nghiệp hữu cơ - Ảnh 1.

Trụ sở Huyện uỷ Bảo Lạc

Ủy ban MTTQ, các tổ chức, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện. Ban chỉ đạo các chương trình, nội dung đột phá căn cứ Kế hoạch, Hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy xây dựng quy chế hoat động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa từng chương trình phù hợp đặc điểm tình hình, tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm để tổ chức triển khai thực hiện.

Xác định nội dung đột phá phát triển nông nghiệp an toàn và phát triển cây đặc sản theo hướng hữu cơ là khâu then chốt để thoát nghèo Huyện uỷ Bảo Lạc đã xây dựng Đề án phát triển nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 và chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện. 

Kết quả đạt được: Mận máu: 63,7/100 ha, đạt 63% chỉ tiêu kế hoạch; Lê vàng: đạt 7,2/10 ha đạt 70,2% chỉ tiêu kế hoạch; Nếp hương: 130/100 ha đạt 130% chỉ tiêu kế hoạch; Dâu tằm: đạt 240/100ha đạt 240% chỉ tiêu kế hoạch; Hồi: đạt 480,4 ha/300ha đạt 160% chỉ tiêu kế hoạch; Trúc sào đạt 168,94/650ha đạt 26% chỉ tiêu kế hoạch; Cây dược liệu: 59,5/100ha đạt 59,5% chỉ tiêu kế hoạch; Xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP để xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể. Hiện nay toàn huyện có 7 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Với sự quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành, nhìn chung các mặt đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả nhất định. Có 7/21 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu Đại hội, 14 chỉ tiêu còn lại huyện sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Để thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, ông Lã Hoài Nam, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Bảo Lạc cho biết: "Huyện uỷ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp; Quan tâm mọi mặt của đời sống nhân dân, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững; Phát triển cây đặc sản của địa phương, cây có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh cung ứng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp".

Theo đó, huyện sẽ tập trung huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/11/2021 về về xây dựng và phát triển các huyện miền Tây tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo tốc độ tăng trưởng. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 12%/năm. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đầu tư xây dựng. Tăng cường công tác quản lý trong xây dựng cơ bản. Quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng theo hướng hiện đại.

Triển khai thực hiện có hiệu quả 3 mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt các chính sách xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, tập trung giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn. Khuyến khích các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thu hút tạo việc làm cho người lao động. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Quang Hưng
Ý kiến của bạn