Bất động sản An Gia (AGG): 9 tháng lãi ròng 205 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:54 AM 30/10/2021

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần AGG tăng gấp hơn 9 lần cùng kỳ lên mức 687 tỷ đồng, các chi phí gia tăng mạnh khiến AGG báo lãi ròng còn 205 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với 2020, tương đương EPS đạt 2.473 đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã CK: AGG) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu thuần tăng mạnh 519% so với cùng kỳ lên mức 84 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 233% nên lãi gộp đạt  44 tỷ đồng trong khi cùng năm 2020 chỉ lãi gộp vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tương ứng đạt 52% - cải thiện hơn rất nhiều so với con số 11% trong quý 3/2020.

Doanh thu tài chính ghi nhận 60 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh gấp 3 lần cùng kỳ lên mức 76 tỷ đồng - chủ yếu là chi phí lãi vay và chi phí lãi trả cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các khoản chi cho bán hàng và QLDN cũng tăng lần lượt 116% và 30% so với quý 3/2020.

Kết quả, LNST của AGG đạt 3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là 9 tỷ đồng, còn các cổ đông không kiểm soát bị lỗ hơn 6 tỷ đồng.

Bất động sản An Gia (AGG): 9 tháng lãi ròng 205 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần tăng gấp hơn 9 lần cùng kỳ lên mức 687 tỷ đồng, các chi phí gia tăng mạnh khiến AGG báo lãi ròng còn 205 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với 2020, tương đương EPS đạt 2.473 đồng.

So với kế hoạch đề ra, AGG mới chỉ thực hiện được 19% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Bất động sản An Gia (AGG): 9 tháng lãi ròng 205 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng - Ảnh 2.

Tổng tài sản cuối quý 3 ghi nhận xấp xỉ 11.830 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 7.221 tỷ đồng, tương ứng 61% tổng giá trị tài sản và tăng khoảng 30% so với đầu năm.

Tại thời điểm 30/9/2021, nợ phải trả đạt gần 9.378 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm; trong đó, dư nợ vay ngắn và dài hạn chiếm gần 2.348 tỷ đồng.

Phương Linh
Ý kiến của bạn