BĐBP Kiên Giang: Triển khai Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh"

Địa phương
03:00 PM 10/04/2023

Thực hiện Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy Kiên Giang về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân", Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch triển khai, học tập Chuyên đề năm 2023 trong toàn Đảng bộ.

Đối với cấp ủy Đảng các cấp cần nêu cao trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung cơ bản sau: Chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân với việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Toàn cảnh Hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kiên Giang triển các nội dung trong chuyên đề.

Toàn cảnh Hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kiên Giang triển các nội dung trong chuyên đề.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân được thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả.

Đối với đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nêu cao trách nhiệm, thực hiện những nội dung sau: Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách, tiêu biểu, gương mẫu nơi cư trú, được nhân dân quý mến, tín nhiệm; thực hiện phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Không ngừng học tập, nâng cao ý thức tu dưỡng "nói đi đôi với làm", "rèn luyện suốt đời", thường xuyên "tự soi", "tự sửa". 

Phát huy tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tích cực trau dồi và giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong lời nói, việc làm, chuẩn mực trong hành động, tạo niềm tin trong nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chung sức đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân tại địa phương. 

Nghiên cứu, bám sát tình hình thực tế, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong thực hiện các chính sách, thủ tục hành chính hiện hành, lắng nghe ý kiến đóng góp, từ đó đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm đảm bảo người dân có thể tiếp cận và thụ hưởng tốt nhất.

Văn Dương - Bảo Thy
Ý kiến của bạn
Đấu thầu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia trong năm 2024 Đấu thầu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia trong năm 2024

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 196 gói thầu, mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2024 tại các cục DTNN khu vực.