BĐBP tỉnh An Giang tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023

Địa phương
10:28 PM 21/12/2023

Ngày 21/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023.

Buổi tuyên dương nhằm tôn vinh cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý bảo vệ biên giới; xây dựng đơn vị và các phong trào Đoàn. Qua đó, phát huy vai trò xung kích tuổi trẻ BĐBP tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; cổ vũ, động viên, tạo động lực để cán bộ không ngừng phấn đấu, đóng góp sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Các tập thể và cá nhân đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào đoàn trong năm qua.

Các tập thể và cá nhân đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào đoàn trong năm qua.

Phát biểu tại buổi tuyên dương, Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh An Giang biểu dương các tập thể và cá nhân đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào đoàn trong năm qua. Đại tá Lê Hoàng Việt cho rằng, qua một năm triển khai hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên và trên cơ sở đó thực hiện việc bình chọn "Gương mặt trẻ tiêu biểu" các cấp trong BĐBP tỉnh, nhìn chung cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; tiến hành bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu đảm bảo khách quan, công bằng, đúng thực chất.

Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh An Giang tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023.

Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh An Giang tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2023.

Các cá nhân được tuyên dương nhìn chung đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ như: làm tốt công tác nắm tình hình; tuần tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, địa bàn; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương, đơn vị kết nghĩa thực hiện tốt các phong trào đoàn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình như: "Hũ gạo tình thương", "Ngôi nhà chống rác thải nhựa", "Tay kéo Biên phòng", các chương trình như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Hè tình nguyện… tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Văn Dương
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần Hà Nội: Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần

Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của người Hà Nội năm 2010 đạt khoảng 2 triệu đồng/tháng thì đến năm 2022 đạt 6,4 triệu đồng/tháng, tăng gấp 3 lần sau hơn 10 năm.