BĐBP tỉnh Cà Mau: Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương

Địa phương
04:14 PM 28/03/2024

Ngày 27/3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021 - 2023).

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện đã bám sát tình hình, nhiệm vụ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đảm bảo thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Minh Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Phạm Minh Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cơ quan Chính trị phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 chặt chẽ, đúng quy định và phù hợp với tình hình đơn vị.

Việc học tập, quán triệt được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS). Chỉ huy các cấp luôn đề cao dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; động viên CBCS an tâm tư tưởng gắn bó với đơn vị, địa bàn, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh, toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Kết quả qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, năm 2023 Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng Bộ BĐBP tỉnh được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, 2021, 2022 được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua, đặc biệt năm 2023 đơn vị được Bộ Quốc phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Đại tá Phạm Minh Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen của BĐBP tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Đại tá Phạm Minh Giang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen của BĐBP tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy BĐBP tỉnh nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả Kết luận số 01, Nghị quyết số 847, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân đi vào nền nếp, với những việc làm, mô hình cụ thể, thiết thực; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và quần chúng, chú trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xác định khâu đột phá, tạo động lực cho CBCS trong toàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 02 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Văn Dương - Hoàng Tá
Ý kiến của bạn
Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III/2024 Giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tháng 7 và Quý III năm 2024.