BĐBP tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh

Địa phương
03:09 PM 23/05/2023

Ngày 23/5, Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với xã đoàn Lai Hòa, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu tổ chức tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia cho các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lai Hòa.

Tại đây cán bộ Đồn Biên phòng Lai Hòa giới thiệu về những vấn đề có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đường biên giới, mốc quốc giới như: Luật Biên phòng Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"; các văn bản pháp lý liên quan đến đường biên giới, mốc quốc giới; trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhất là các em học sinh trong việc xây dựng và bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, công cuộc xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP Sóc Trăng tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lai Hòa.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lai Hòa, BĐBP Sóc Trăng tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lai Hòa.

Buổi tuyên truyền nhằm giáo dục, nâng cao kiến thức, nhận thức cho các em học sinh về truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước; hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng như vai trò, ý nghĩa của việc quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.


Văn Dương - Văn Long
Ý kiến của bạn
Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua Vay tiêu dùng thấp nhất 5 năm qua

Năm ngoái, tín dụng vay kinh doanh tăng hơn 35%, còn tiêu dùng chỉ thêm 1% - mức thấp nhất 5 năm qua. Điều này cho thấy, người dân không có nhu cầu vay mua nhà đất.