Becamex (BCM) báo lãi quý 3 thấp nhất trong nhiều năm, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 1.038 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Doanh nhân
09:15 AM 30/10/2021

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021 Becamex ghi nhận 740 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết.

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex – mã chứng khoán BCM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với nhiều thông tin bất ngờ.

Thứ nhất, doanh thu thuần trong quý giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, còn 761 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng doanh thu của công ty trong kỳ, không còn doanh thu từ mảng thu phí cầu đường cũng như doanh thu từ thi công, xây dựng công trình. Hiện tại doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm phần lớn, đạt 625 tỷ đồng, chiếm 71% tổng doanh thu và giảm 42% so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu từ cung cấp dịch vụ, hàng hóa, bán thành phẩm và các hoạt động khác. Trừ chi phí vốn, quý 3 Becamex lãi gộp 418 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Becamex (BCM) báo lãi quý 3 thấp nhất trong nhiều năm, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 1.038 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái, trong khi chi phí tài chính tăng gần 4 tỷ đồng, lên 163 tỷ đồng mà chủ yếu là tăng chi phí lãi vay. Tính đến 30/9/2021 Becamex giam dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn xuống còn 4.457 tỷ đồng (giảm 1.680 tỷ đồng so với đầu năm) nhưng lại tăng dư vay nợ thuê tài chính dài hạn lên thành 12.043 tỷ đồng (tăng 3.290 tỷ đồng so với đầu năm). Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của Becamex đến cuối kỳ là 16.500 tỷ đồng.

Các công ty liên doanh liên kết cũng mang lại khoản lãi 113 tỷ đồng trong quý, giảm đến 250 tỷ đồng so với số lãi ghi nhận trong quý 3 năm ngoái. Tính đến hết quý 3/2021 tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của Becamex lên đến gần 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Chi phí bán hàng trong kỳ giảm được 14 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 138 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm các chi phí quảng cáo, quảng bá đầu tư. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9 tỷ đồng, lên 97 tỷ đồng chủ yếu tăng chi phí cho nhân viên, chi phí tiền ăn, phụ cấp.

Bên cạnh đó quý 3 vừa qua Becamex ghi nhận khoản chi phí khác hơn 97 tỷ đồng, làm cho mục "lợi nhuận khác" ghi âm hơn 94 tỷ đồng – là khoản công ty chi phí ủng hộ phòng chống Covid-19.

Kết quả, quý 3 Becamex lãi sau thuế vỏn vẹn 50 tỷ đồng, giảm sâu so với số lãi 631 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Đây cũng là quý lãi thấp nhất của Becamex từ năm 2018 đến nay.

Becamex (BCM) báo lãi quý 3 thấp nhất trong nhiều năm, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 1.038 tỷ đồng - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần Becamex đạt 3.853 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giá vốn giảm, cộng với đó là khoản lãi 740 tỷ đồng từ các công ty liên doanh liên kết mang về nên lợi nhuận sau thuế thu về vẫn vượt nghìn tỷ, đạt 1.038 tỷ đồng, giảm 19% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 988 tỷ đồng.

Năm 2021 Becamex dự kiến đặt mục tiêu lãi sau thuế 2.300 tỷ đồng. Như vậy nếu kế hoạch được thông qua, kết thúc 9 tháng đầu năm công ty mới hoàn thành chưa đến 50% chỉ tiêu.

Becamex (BCM) báo lãi quý 3 thấp nhất trong nhiều năm, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 1.038 tỷ đồng - Ảnh 3.

Hàng tồn kho đến cuối kỳ đạt 23.151 tỷ đòng, giảm hơn 1.200 tỷ đồng so với số liệu đầu năm, trong đó riêng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 20.656 tỷ đồng – là chi phí xây dựng dở dang các dự án bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và các chi phí phải trả để có được quyền sử dụng đát, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các chi phí khác liên quan đến dự án.

Nguyên Phương
Ý kiến của bạn