Biên phòng Sóc Trăng đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng

Địa phương
10:03 AM 17/10/2023

Ngày 16/10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Vĩnh Hải và đồn Vĩnh Châu quý IV năm 2023.

Buổi đối thoại dân chủ đã tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; dân chủ trong công tác quản lý, điều hành của chỉ huy các đơn vị cơ sở; việc phát huy quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ thông qua hoạt động của tổ chức quần chúng và Hội đồng Quân nhân.

Quang cảnh buổi đối thoại dân chủ tại đồn Biên phòng Vĩnh Hải.

Quang cảnh buổi đối thoại dân chủ tại đồn Biên phòng Vĩnh Hải.

Quang cảnh buổi đối thoại dân chủ tại đồn Biên phòng Vĩnh Châu.

Quang cảnh buổi đối thoại dân chủ tại đồn Biên phòng Vĩnh Châu.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị đã đề xuất với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xem xét hỗ trợ thêm cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác, chế độ chính sách, quân tư trang, vấn đề xây dựng đơn vị chính quy… Các ý kiến tham gia đóng góp đều được lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sóc Trăng và các phòng nghiệp vụ tiếp thu, giải trình và trả lời thỏa đáng những vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Chiến sĩ đồn Biên phòng Vĩnh Châu tham gia ý kiến tại buổi đối thoại.

Chiến sĩ đồn Biên phòng Vĩnh Châu tham gia ý kiến tại buổi đối thoại.

Đại tá Lê Văn Anh - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận buổi đối thoại tại đồn Biên phòng Vĩnh Châu.

Đại tá Lê Văn Anh - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận buổi đối thoại tại đồn Biên phòng Vĩnh Châu.

Cán bộ đồn Biên phòng Vĩnh Hải tham gia đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại.

Cán bộ đồn Biên phòng Vĩnh Hải tham gia đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại.

Đại tá Lê Văn Anh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc tổ chức đối thoại giữa cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với cán bộ, chiến sĩ tại các cơ quan, đơn vị là cách làm cụ thể hóa nội dung, hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của BĐBP tỉnh. Qua đó, giúp cho cán bộ chỉ huy các cấp nắm, giải quyết kịp thời tư tưởng, vướng mắc nảy sinh của quân nhân trong quá trình học tập, công tác, sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh.

Văn Dương - Văn Long
Ý kiến của bạn