Biên phòng Sóc Trăng: Quán triệt, học tập và triển khai các Kết luận của Bộ Chính trị

Địa phương
12:21 PM 08/04/2024

Sáng 8/4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai các Kết luận của Bộ Chính trị, bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ Chỉ huy và cán bộ chủ chốt các đơn vị cơ sở.

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt, học tập các chuyên đề như: Kết luận số 66-KL/TW ngày 15/11/2023 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta đối với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng; Kết luận số 71-KL/TW ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Quán triệt, tuyên truyền bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự, ngày 13/3/2024. 

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Về một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội XIV của Đảng. Nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Đại tá Nguyễn Trìu Mến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đại tá Nguyễn Trìu Mến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đại tá Trịnh Kim Khâm - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Đại tá Trịnh Kim Khâm - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh quán triệt bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Trìu Mến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh đề nghị cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ tình hình, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đơn vị mình hiểu sâu, kỹ hơn về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các Kết luận của Bộ Chính trị qua đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Văn Dương - Văn Long
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.