Bình Dương: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2023 tăng 6,3%

Địa phương
05:25 PM 16/05/2023

Tháng 4/2023, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tại tỉnh Bình Dương vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ vào sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Trong tháng 4/2023, UBND tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023 trên từng ngành, lĩnh vực; gặp gỡ các hiệp hội ngành hàng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công và thu chi ngân sách; rà soát, báo cáo kiến nghị Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Tổ Công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ để xử lý các vướng mắc của địa phương; đảm bảo an sinh xã hội; phòng, chống dịch bệnh, chuyển đổi số, thí điểm tích hợp bằng lái xe vào tài khoản định danh điện tử; giữ vững quốc phòng, an ninh.

Bình Dương: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2023 tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2023 ước tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2022

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản phát triển ổn định; thu, chi ngân sách đảm bảo dự toán; đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm theo dõi tình hình doanh nghiệp, lao động, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; kiểm tra, đôn đốc tiến độ một số công trình giao thông, y tế và khởi công một số công trình trọng điểm; thực hiện tốt chế độ chính sách trong dịp Lễ 30/4; quan tâm phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh Covid-19.

Về sản xuất công nghiệp, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2023 ước tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2022; lũy kế 4 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,9% so với cùng kỳ (so với cùng kỳ: khai khoáng giảm 3,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,1%; sản xuất và phân phối điện giảm 5,5%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải giảm 3,3%).

Thương mại - Dịch vụ, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 đạt 25.315 tỷ đồng, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng, đạt 97.977 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng 4 tăng 3,14% so với cùng kỳ, giá vàng giảm 0,2%, giá USD tăng 3,4%.

Xuất, nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu uớc đạt 3,258 tỷ USD, tăng 19,8% so với tháng trước và giảm 1,4% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 10,139 tỷ USD, giảm 17,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,228 tỷ USD, tăng 14,5% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 7,310 tỷ USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Dương triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, một số nhiệm vụ nổi bật nhất là tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh, kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Bình Dương cũng khẩn trương rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết. Hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tiến độ đã đề ra.

Hạ Duyên
Ý kiến của bạn