Bình Dương: Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng”

Địa phương
09:22 AM 22/04/2022

Sáng 19/4, tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương, đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng” . Là sự kiện chính trị, Khoa học quan trọng của tỉnh Bình Dương trong năm 2022.

Bình Dương: Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” - Ảnh 1.

Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương

Thông qua hội thảo nhằm khẳng định và tôn vinh những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối xứng đáng những nền tảng, thành tựu của tỉnh Sông Bé. Đồng thời, góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin cho mọi tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập hiện nay. Bên cạnh đó, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Qua Hội thảo, phần nào làm rõ tính chủ động, quyết tâm chính trị và sự linh hoạt của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương trong việc vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa thành những chủ trương, cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của Tỉnh. Ngoài ra, nhận diện những ưu điểm, hạn chế cùng với những cơ hội, thách thức, để đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Bình Dương: Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá cao tỉnh Bình Dương đã đi qua 1/4 thế kỷ với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, trong 25 năm qua. Sự thành công của Bình Dương xuất phát từ sự vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Bình Dương đang bước vào thời kỳ hậu công nghiệp, lấy khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, GS Thắng tin tưởng sự ký kết hôm nay, đặc ra cho cả Hội đồng lý luận Trung ương và tỉnh Bình Dương vừa là nhiệm vụ, đồng thời cũng mang lại lợi ích hết sức to lớn, tinh thần đột phá, đổi mới sáng tạo, ý chí quyết tâm của người dân Bình Dương, là những tiền đề quan trọng để phát triển bước tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, khẳng định, thực hiện đề án để giúp cho tỉnh Bình Dương, nhìn nhận, tổng kết, đánh giá lại những mô hình phát triển của tỉnh một cách sâu sắc và bài bản bằng những luận cứ khoa học. Đồng thời giúp cho tỉnh định hướng tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển mục tiêu chiến đấu và tạo ra sự khác biệt mang tính đột phá cho tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” - Ảnh 3.

Bình Dương: Hội thảo khoa học “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” - Ảnh 4.

Hình ảnh tại buổi lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương

Sau hội thảo, Tỉnh ủy Bình Dương sẽ công bố Thông điệp Bình Dương 2022, khẳng định sự kế thừa, tiếp nối truyền thống đưa tỉnh Bình Dương phát triển vượt bậc trong 25 năm qua. Đồng thời đúc kết những bài học kinh nghiệm và triết lý phát triển để tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Châu Phụng - Huỳnh Mạnh
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.