Bình Thuận phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Địa phương
11:43 PM 12/10/2020

Kết thúc quý III, tỉnh Bình Thuận đã giải ngân đạt trên 60% kế hoạch, dự kiến đến cuối tháng 12/2020, phấn đấu giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 100%.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của địa phương này, bao gồm vốn ngân sách tỉnh và vốn Trung ương hỗ trợ, là 2.754.093 triệu đồng. Địa phương đã phân khai chi tiết đến ngày 30/6/2020 là 2.148.756 triệu đồng. Tính đến ngày 30/9/2020, đã giải ngân đạt 1.312.509 triệu đồng (tăng thêm 142.777 triệu đồng so với số vốn giải ngân đến 10/9/2020), đạt 61,08% so với kế hoạch vốn đã phân khai chi tiết đến 30/6/2020; ước giải ngân đến 31/12/2020 là 2.148.756 triệu đồng đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch vốn đã phân khai chi tiết đến 30/6/2020.

Trong năm 2020, địa phương có 6 công trình trọng điểm với tổng kế hoạch vốn là 242.188 triệu đồng. Tính đến ngày 30/9/2020, các công trình này đã giải ngân được 166.878 triệu đồng, đạt 68,90% kế hoạch. Nhìn chung, các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để giải ngân vốn đầu tư công; có nhiều công trình đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân trên 60%. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đầu tư, các dự án quy mô lớn có tỷ lệ giải ngân đạt thấp; UBND tỉnh đã nhắc nhở, phê bình và yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn nữa để đẩy mạnh công tác giải ngân (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp).

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu chủ đầu tư, các sở ngành, địa phương, đơn vị tư vấn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết. Phấn đấu đến cuối năm hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công; trước mắt cuối tháng 10, giải ngân đạt trên 75%.

Chủ tịch UBND các địa phương, thủ trưởng các sở, ngành, các chủ đầu tư tăng cường giao ban để rà soát, nắm kỹ tiến độ theo cam kết của đơn vị mình. Qua đó, tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lập hồ sơ nghiệm thu các hạng mục công việc đã làm được, hoàn thành thủ tục để thanh toán giải ngân.

Đối với các dự án, công trình mới, các đơn vị phải tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư ngay trong tháng 10. Đối với những công trình thuộc nguồn vốn ODA và sổ xố kiến thiết, các chủ đầu tư phải tăng cường nắm bắt tình hình, trên cơ sở đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ thẩm tra phê duyệt thanh toán, quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành; Kho Bạc Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành quản lý tăng cường rút gọn thủ tục hành chính trong việc giải ngân, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư trong việc giải ngân.

Bình Thuận phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công  - Ảnh 1.

 

Hạ Duyên
Từ khóa: Bình Thuận
Ý kiến của bạn