Bình Thuận: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII

Địa phương
09:59 AM 13/12/2022

Chiều 12/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Dự và chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận. Cùng dự còn có ông Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Bình Thuận: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: binhthuan.gov.vn

Tổng kết 10 năm qua cho thấy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27 luôn được cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương toàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động.

Theo đó, trong giai đoạn 2012-2022, Tổ Kiểm tra Chỉ thị số 27 của tỉnh đã thực hiện 81 cuộc kiểm tra, trong đó đã thực hiện 39 cuộc kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại 35 cơ quan, đơn vị; 42 cuộc kiểm tra việc la cà ăn, uống ở các hàng, quán trong giờ hành chính trên địa bàn: Thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Tân, thị xã La Gi, huyện Bắc Bình, qua đó, phát hiện và xử lý 158 trường hợp vi phạm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập Tổ Kiểm tra Chỉ thị số 27 và thường xuyên thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đã thực hiện hơn 7.000 cuộc kiểm tra nội bộ, qua đó đã xử lý là 627 cá nhân và 4 tổ chức vi phạm…

Việc triển khai nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị đã giúp cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh có những chuyển biến tích cực về ý thức, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhìn chung đã chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc và chấp hành tốt quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đơn thư, tin báo, phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng đối với cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc chấp hành Chỉ thị số 27 trong các năm qua nhìn chung rất ít.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị số 27 có lúc, có nơi còn chưa nghiêm, hiệu quả chưa cao. Ý thức tự giác chấp hành quy định về giờ giấc làm việc của một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức đôi lúc còn chưa tốt, việc đi trễ, về sớm, vắng mặt tại cơ quan nhưng không báo cáo lý do đôi lúc còn xảy ra…

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Hoài Anh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác để chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ. Phân công rõ ràng, phù hợp với từng vị trí việc làm cụ thể; tạo sự phối hợp đồng bộ trong công tác giữa cá nhân với tập thể, cơ quan. Đồng thời, phát huy tốt vai trò nêu gương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ, chú trọng kiểm tra việc phân công, giao nhiệm vụ. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của tổ chức Ban Thanh tra Nhân dân trong cơ quan về việc chấp hành và nâng cao ý thức chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức và người lao động. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình dư luận của Nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị mới phù hợp với tình hình hiện nay.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn