Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang: Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 355 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Địa phương
04:11 PM 16/03/2022

5 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 355-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong quân đội giai đoạn hiện nay" trong điều kiện đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới, tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh - quốc phòng được củng cố và tăng cường, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp cách mạng được củng cố và giữ vững.

Sau khi nhận được Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của trên, Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang tổ chức nghiên cứu quán triệt học tập nắm chắc hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng, những nội dung và giải pháp nêu trong Chỉ thị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng. Xây dựng ý thức trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, trong nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ và nghị quyết lãnh đạo hàng năm của các tổ chức đảng trong Đảng bộ BĐBP tỉnh đều đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, người chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm sát, đúng với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Học tập chính trị tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động.

Học tập chính trị tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động.

Quá trình tổ chức thực hiện, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã chủ động lồng ghép nội dung cơ bản của Chỉ thị, nhất là nội dung, chỉ tiêu cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa với các cuộc vận động, phong trào thi đua của đơn vị và địa phương. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương trong việc triển khai bằng kế hoạch, nội dung phối hợp cụ thể trong từng năm, từng giai đoạn. 

Hàng năm, từ Đảng ủy BĐBP tỉnh đến các chi, đảng bộ cơ sở đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

BĐBP Kiên Giang với phong trào thanh niên, văn hóa, thể thao.

BĐBP Kiên Giang với phong trào thanh niên, văn hóa, thể thao.

Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, văn học nghệ thuật. Bằng các hình thức như: Diễn đàn thanh niên với chủ đề: "Thanh niên với xây dựng môi trường văn hóa". "Tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Thanh niên với kỷ luật và an toàn giao thông". Các cuộc thi tìm hiểu truyền thống về Đảng, Nhà nước, Quân đội, BĐBP, BĐBP tỉnh và địa phương; thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức cuộc thi "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người". Cuộc vận động "Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy", "Thanh niên Quân đội không hút thuốc lá", "Xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật"... 

Tuyên truyền, cổ động bằng hình thức kịch nói.

Tuyên truyền, cổ động bằng hình thức kịch nói.

Trong 5 năm, Bộ Chỉ huy và các cơ quan, đơn vị tổ chức trên 1.000 cuộc đối thoại với hơn 48.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, kịp thời nắm bắt và giải quyết vướng mắc của bộ đội. Thông qua các hoạt động trên đã nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nhân cách của cán bộ, chiến sĩ, tạo sự chuyển biến tiến bộ rõ rệt về lễ tiết tác phong quân nhân, giao tiếp ứng xử, không có hiện tượng quân phiệt, vắng mặt trái phép, đảo bỏ ngũ; mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sỹ, cấp trên với cấp dưới, chiến sỹ với chiến sỹ ngày càng gắn bó; bầu không khí dân chủ, đoàn kết, cởi mở, tin cậy, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5 năm qua, BĐBP tỉnh Kiên Giang đã tu sửa, sắp đặt lại hệ thống hiện vật và trang trí phòng truyền thống, thư viện, phòng Hồ Chí Minh, khánh tiết hội trường phục vụ sinh hoạt của bộ đội và nhân dân đến tham quan. Ngoài vật tư trên cấp, BĐBP tỉnh vận động Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền cho các đơn vị biên phòng, gồm 22 máy truyền hình, 4 loa di động, 7 bộ máy tính để bàn. Hỗ trợ 100 triệu đồng đầu tư mới và nâng cấp các trạm truyền thanh cấp huyện, xã và nhiều cụm loa truyền thanh vùng biên giới, hải đảo. Các sở, ngành, địa phương chuẩn bị 1.500 bộ tài liệu, 3.850 quyển sách, 82.000 tờ rơi, trên 3.000 đĩa… phục vụ tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn biên giới, hải đảo của tỉnh.

Phòng chính trị tổ chức thành công cuộc thi ảnh nghệ thuật chào mừng 30 năm ngày Biên phòng.

Phòng chính trị tổ chức thành công cuộc thi ảnh nghệ thuật chào mừng 30 năm ngày Biên phòng.

Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn, Đội tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh dàn dựng, biểu diễn được 42 buổi văn nghệ kết hợp tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân huyện Giang Thành, Kiên Hải, Hòn Đất và TP. Phú Quốc, Hà Tiên. Phục vụ cho trên 6.300 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân, trong đó có nhiều các tiết mục được dàn dựng đúng định hướng của Đảng, có giá trị nghệ thuật cao, phản ánh sinh động đời sống hiện thực của bộ đội. 

BĐBP tỉnh phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 22 cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa - Trường Sa" của Việt Nam. Những bằng chứng lịch sử pháp lý đã thu hút trên 30.000 lượt người tham quan tìm hiểu. Hàng năm đơn vị tổ chức tốt việc giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn thông qua hoạt động giao lưu, tham quan phòng truyền thống nhân các sự kiện chính trị của đất nước, Quân đội, BĐBP và đơn vị.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng giáo dục cho bộ đội nêu cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân cùng thực hiện. Đoàn thanh niên các đơn vị phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau". Phong trào "Quân đội chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". 

Trong 5 năm qua (2017 - 2021), đơn vị đã phát huy tốt lực lượng hạt nhân văn hóa cơ sở làm nòng cốt cho phong trào phát triển rộng khắp trong toàn đơn vị. Duy trì thường xuyên có nề nếp các tổ công tác phòng Hồ Chí Minh. Chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới" của tỉnh đã thực hiện hàng ngàn tin, bài đăng tải trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Nhiều cán bộ có năng khiếu tham gia viết bài được đăng trên các báo, đài trung ương và địa phương, kịp thời phản ánh về các hoạt động của đơn vị.

Thời gian tới, đơn vị tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng trong thực hiện. Phối hợp chặt chẽ các nội dung Chỉ thị với các phong trào, các cuộc vận động khác, nhất là phong trào Thi đua quyết thắng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới. Xây dựng và cụ thể hoá các tiêu chí, mục tiêu "đơn vị văn hoá" phù hợp với nhiệm vụ, đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. 

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu tài liệu học tập chính trị, sách, báo tại đơn vị cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu tài liệu học tập chính trị, sách, báo tại đơn vị cơ sở.

Đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Quân đội về văn hoá. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho hoạt động văn hoá ở cơ sở gắn với bảo đảm các tiêu chuẩn đời sống văn hoá tinh thần bộ đội theo hướng "trên, dưới cùng lo" đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa, văn học nghệ thuật. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện. Hằng năm, đều có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, sát với tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò tham mưu của Phòng Chính trị và các cơ quan chức năng trong việc đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị. 

Chiến sĩ trẻ với văn hóa đọc và tìm hiểu lịch sử truyền thống của BĐBP.

Chiến sĩ trẻ với văn hóa đọc và tìm hiểu lịch sử truyền thống của BĐBP.

BĐBP tỉnh đảm bảo giữ gìn, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất cho xây dựng môi trường văn hoá. Duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền cổ động, chú trọng xây dựng các điển hình, mô hình tiêu biểu về xây dựng môi trường văn hoá. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức quần chúng, ý thức tự giác và tính năng động sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ. Kịp thời đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh với những nhận thức mơ hồ, hành động sai trái trong đơn vị.

Văn Dương - Tiến Vinh
Ý kiến của bạn