Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh: Triển khai học tập các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Địa phương
03:32 PM 13/03/2023

Vừa qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương cho cán bộ chủ chốt các chi bộ, đảng bộ, cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ cơ quan Bộ Chỉ huy. Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố chủ trì hội nghị.

Theo đó, các cán bộ, đảng viên đã được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên là chỉ huy các cơ quan chức năng báo cáo nội dung các chuyên đề, bao gồm: Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của QUTW về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh:Triển khai học tập các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 1652 -NQ/QUTW

Hội nghị đã giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị.

Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh:Triển khai học tập các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương - Ảnh 2.

Buổi học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố, yêu cầu cấp ủy các chi bộ, đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết ở chi bộ, đảng bộ nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định, ngay sau khi Đảng ủy ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện, khẩn trương xây dựng, ban hành nghị quyết, kế hoạch của cấp mình để triển khai thực hiện.

Minh Yến - Kiểm Chiến
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.