Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh:Tổ chức Hội nghị Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

Địa phương
09:45 PM 25/08/2022

Ngày 25/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật trên địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc các cơ quan, đơn vị, ban nghành, đoàn thể; lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố.

Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Luật Biên phòng Việt Nam gồm có 6 chương và 36 điều, quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động biên phòng và lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh:Tổ chức Hội nghị Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam
 - Ảnh 1.

Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố nêu rõ: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hiểu biết, nhu cầu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật về Biên phòng của cán bộ, nhân dân tại các địa phương, nhất là khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố. Trong thời gian tới, đề nghị các đại biểu sau buổi tập huấn tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các nội dung tập huấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao.

Theo Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố, việc triển khai tốt Luật Biên phòng là góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Minh Yến - Kiểm Chiến
Ý kiến của bạn
Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước.